Figyelem új időpontok! Következő alapképzésünk 2020 január közepén indul! Bővebb információért kérjük érdeklődjön az info@bowen-akademia.eu címen!tovább...
Bowen Alkalmazók számára! 2020 május elején Robyn Wood - Szélhűdés/Stroke, továbbá Ron Phelan - Állkapocsízületi diszfunkciók 1-2 és 3 kurzusai, és Horm
tovább...

Jelentkezés alapképzésre (Modul 1-7)

Minden mező kitöltése kötelező!

Családi név
Keresztnév
Email cím
Telefon/mobil
Ország
Irányítószám
Város
Utca/házszám
A következö szemináriumra szeretnék jeletkezni:
Kezdődátum

Telefonszámomat autós/utas kapcsolat végett nyilvánossá teszem más résztvevők számára.
igennem

Kérjük hozzon magával könnyű és kényelmes ruházatot, 1 lepedőt, 1 plédet, illetve papucsot vagy vastag zoknit.
A szeminárium 9:30‐kor kezdődik és 17:30‐ig tart.

Tisztelt Jelentkező!
Jelentkezésével Ön elfogadja és vállalja, hogy az Alapképzés Modul 1-7 oktatási napjain, illetve az Üzleti alapok – Praxisépítés*, és a Hygienia alapok** kurzus később egyeztetett időpontján részt vesz, valamint elfogadja az alábbi részvételi feltételeket.

 • Az Alapképzés teljes összege 1540 €, melyből a Modul 1-7 díja 1320€, az Üzleti alapok – Praxisépítés* 180€, és a Hygienia alapok** 40€. Ezen összegek magukban foglalják a munkafüzeteket, és tanfolyamonként részletekben is fizethetők
 • A részvételi hely ezen jelentkezés kitöltésével, a motivációs levél beküldésével, a háttérképzettség(ek)*,** függvényében a tanfolyami kötelezettségek, és a fizetési mód tisztázásával válik biztosítottá
 • A részvételi létszám minőségi okoknál fogva korlátozott, ezért sztornózni kizárólag írásban lehet!
 • Önnek lehetősége van a kurzus minden indok nélküli lemondására, ha ezt az adott kurzus kezdési ideje előtt legalább harminc nappal megteszi
 • Abban az esetben ha ez kevesebb mint harminc nappal, de legalább két héttel a kurzus kezdési ideje előtt megtörténik, a tandíjat visszatérítjük 30€ kezelési költség levonása mellett
 • a kurzus kezdése előtt két héten belül történő sztornó 50%-os levonással jár
 • az egy héten belüli sztornó esetén tandíjat nem fizetünk vissza (de, az itt befizetett összeg feljogosítja Önt, hogy a következő részvételi lehetőségen mint ismétlő, azaz 50% árengedmény mellett vegyen részt!)
 • Magától értetődő, hogy megüresedett helyére ajánlhat egy másik részvevőt maga helyett, így kerülve el a financiális veszteséget.
 • Hirtelen bekövetkezett nyomós okok esetén pl. súlyos betegség, baleset, a teljes összeget visszatérítjük, viszont kérjük az orvosi lelet és/vagy igazolás bemutatását. Ez esetben elnézünk a kezelési költség levonásától is.

A kurzus ideje alatt cselekedeteimért teljes felelősséget vállalok, továbbá kijelentem hogy testileg és szellemileg egészséges vagyok és hogy a szeminárium vezetője, illetve résztvevő társaim hozzám érhetnek a demonstrációk során.

A rendező fél fenntartja a jogot, hogy

 • adott és indokolt esetben a szeminárium helyszínét megváltoztassa, illetve a szemináriumot lemondja
 • ha a minimális részvételi létszám nem éri el a 6 főt, a rendező fél 1 héttel a kezdés előtt lemondhatja a kurzus megtartását. Clausa: Mindkét fenti esetben megegyezés szerint, vagy minden befizetett tandíjat visszatérítünk Önnek, vagy a következő időpontig a díjat továbbra is megtartva, biztosítjuk az Ön részvételi helyét.
 • résztvevővel alkalmatlansága esetén egyeztessen és adott estben eltanácsolja a képzés folytatásától

A jelentkezési feltételeket megértettem és azokat elfogadom.

Az Adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem. Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szellemében személyes adataim használatához, kezeléséhez saját akaratomból hozzájárulok.

* és ** : Amennyiben Ön valamelyik témakörben szakképzett személy, az Üzleti alapok, és Hygienia alapok kurzusokkal kapcsolatban kérjük érdeklődjön a tanfolyamszervezőnél, továbbá kérjük, hogy olvassa el a bizonyítványszerzés feltételeit a Nemzetkózi Képzési Program menüpont alatt